Felszólító levelet kaptam

Amennyiben Ön fizetési felszólítást kapott, kérjük, hogy az alábbiakban leírtak figyelembevételével járjon el. Társaságunk követeléskezelési tevékenységéről a Követeléskezelési Tájékoztatóban található bővebb információ.

Társaságunk a jogi eljárások megindítása előtt fizetési felszólítást küld ügyfelei részére. Amennyiben a fizetési felszólítást követően nem kerül sor az adósság rendezésére, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától fizetési meghagyás kibocsátását kérjük, annak jogerőre emelkedését követően pedig sor kerül a bírósági végrehajtási eljárásra. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy Ön is tegyen lépéseket. Társaságunk a követeléskezelés során az jogelőd által meghatározott kamatszámítást, a felek szerződésén alapuló kamatszámítást alkalmazza.

Tartozását így rendezheti

Postai úton

Fizetési felszólításunkhoz minden esetben mellékelünk készpénzátutalási megbízást (sárga csekket), melynek segítségével postai úton rendezheti tartozását.

Átutalással

Amennyiben átutalással kíván fizetni, kérjük, hogy a felszólító levélben feltüntetett bankszámlaszámra, az utalás közlemény rovatában - a felszólító levében szereplő egyedi azonosító adatai megadása mellett - teljesítse átutalását. Budapesti közüzemi tartozások esetén az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 18203332-06001843-40010032 sz. számlára, banki, távközlési vagy egyéb lejárt, felmondott közüzemi számlakövetelések esetén az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000043-52110002 sz. számlára.

Személyesen

Amennyiben ügyfélszolgálatunkon kívánja rendezni tartozását, kérjük, hogy a felszólító levéllel együtt keresse fel kirendeltségünket. Készpénzes illetve bankkártyás fizetésre a zárást megelőző fél óráig van lehetőség.

Bankkártyával

Amennyiben bankkártyával kíván fizetni, azt a Díjbeszedő Holding Zrt. honlapján (https://www.dbrt.hu/bankkartyas-fizetes) teheti meg a felszólító levélen szereplő fizetőazonosító, valamint a felszólító sorszám megadásával. Tájékoztatjuk, hogy a felszólító sorszáma megegyezik a terhelési összesítő számával.

 

Részletfizetési lehetőségek jogi eljárás előtt

Amennyiben megkapta a felszólító levelünket és az tartalmaz Válasznyomtatványt, akkor kérjük, hogy azt kitöltve postán/faxon vagy e-mail-ben szíveskedjen visszaküldeni, szükség esetén mellékelve ehhez a kezdő részlet befizetéséről szóló bizonylat másolatát. Részletfizetésre vonatkozó kérelmek beérkezés után a Díjbeszedő Faktorház Zrt. szabályzata alapján elbírálásra kerülnek. Az elbírálás fontos szempontja, hogy a tartozás kamatozik, ezért a részletfizetésnek oly mértékűnek kell lennie, hogy a tartozás folyamatosan csökkenjen és így megfelelő futamidőn belül kifizetésre kerüljön.

Részletfizetési kedvezményre vonatkozó kérelem esetén Társaságunk lehetőség szerint figyelembe veszi együttműködő ügyfeleinél a teherviselő képességre vonatkozó körülményeket, melynek részleteit az Ügyfélszolgálat/Részletfizetést szeretnék menüpont tartalmazza.

Amennyiben a felszólító nem tartalmaz Válasznyomtatványt, kérjük, hogy részletfizetési kérelmét, azonosítója megjelölésével jutassa el a felszólító levél hátoldalán feltüntetett elérhetőségeink bármelyikére.

A beérkezett kérelmeket elbíráljuk, majd ez alapján elkészítjük a Részletfizetési Megállapodást, melyet postázunk az Ön részére. Kérjük, szíveskedjen a Megállapodást aláírva visszaküldeni a részünkre, mivel csak így áll módunkban felfüggeszteni a megkezdett behajtási eljárást.

Észrevétel, panasz, reklamáció

Amennyiben Önnek a hátralékot illetően bármilyen jellegű észrevétele van, úgy a felszólítás kézhezvételét követően elérhetőségünk valamelyikén haladéktalanul jelezze. A követeléskezelési tevékenység során felmerült panaszokat egységesen a vonatkozó jogszabályokban, illetve Társaságunk Panaszkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Panaszkezelési szabályzatunk

Az MNB honlapja