Visszaélés-bejelentési rendszer

A Társaság - jogszerű és prudens működése érdekében - a jogszabályok, a szervezeti integritás valamint a magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

 

Visszaélési bejelentés megtételére a Társaság munkavállalója valamint az a személy jogosult, aki a Társasággal szerződéses viszonyban áll, vagy akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszűntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik.

Bejelentés az alábbi csatornákon tehető:

  • a bejelentések megtételére dedikált e-mail cím: compliance@dbrt.hu;
  • postai levél formájában történő anonim bejelentési lehetőség: Jogi és Compliance Igazgatóság, Compliance Osztály, 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.;
  • személyes meghallgatás formájában történő bejelentés: előzetes egyeztetés alapján.

 

A visszaélési bejelentéseket a Társaságnál a Compliance Osztály vizsgálja.

 

Nem anonim bejelentés esetén a bejelentő kérésére – a minősített adat, illetve törvényi rendelkezés alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a Compliance Osztály tájékoztatja őt az eljárása eredményéről.