Tevékenység

Lejárt követelés vásárlás esetén Társaságunk a fizetési határidőn túli követeléseket megvásárolja és a törvényi előírások teljeskörű betartásával saját kockázatára megkísérli behajtani azok ellenértékét. Társaságunk jelenleg elsősorban fedezetlen típusú lakossági banki termékeket (személyi kölcsönök, hitelkártya tartozások, áruhitelek) és közüzemi, távközlési kintlévőséget vásárol.  Az engedményezés tényéről a hátralékos Ügyfelek az engedményezési nyilatkozatot tartalmazó első felszólító levélben értesülnek. A megvásárolt követelések beszedésére az engedményezést követően Társaságunk jogosult.