Részletfizetést szeretnék

A követeléskezelés bármely szakaszában Önnek lehetősége van Díjbeszedő Faktorház Zrt.-nél, a Díjbeszedő Holding Zrt.-nél, illetőleg esetlegesen az eljáró végrehajtónál részletfizetési megállapodás megkötésének kezdeményezésére.

Társaságunk a tartozás kiegyenlítésének megfelelő ütemezése érdekében – az Ön együttműködésével - felméri az Ön teherviselő képességét, a legmegfelelőbb konstrukció kialakítása érdekében.

Az egyedi elbírálásra vonatkozó igényét Társaságunk szóbeli és írásos kérelem, illetve nyilatkozat formájában is elfogadja. Írásbeli nyilatkozat alapján Társaságunk több szempontból tudja mérlegelni az Ön teljesítőképességét, így megalapozottabb döntést tud hozni a kérelem elbírálásakor.

A kérelmekre vonatkozó döntésről Önt minden esetben értesítjük a döntést követő 8 napon belül, de legkésőbb annak benyújtását követő 21 napon belül. A kérelmek elbírálása során Társaságunk számos szempontot mérlegel, így többek között azt is, ha Ön tartósan olyan alacsony törlesztő összeget kíván vállalni, amely mellett a követelés gyors növekedése valószínűsíthető, úgy Társaságunk nem biztosítja a kért kedvezményt.

 

Amennyiben kizárólag nem jogügyi tartozásra kíván megállapodást kötni

A jogi behajtási szakaszba még el nem jutott közüzemi hátralékok esetén az ügyfélszolgálati feladatokat a Társaságunk függő ügynökeként eljáró a Díjbeszedő Holding Zrt. látja el.

A Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálati nyitvatartásáról és egyéb elérhetőségeiről bővebben tájékozódhat a www.dbrt.hu honlapon, ahol az írásbeli nyilatkozathoz szükséges formanyomtatvány is megtalálható.

 

Banki, távközlési vagy legalább 90 napja lejárt közüzemi számlakövetelések esetén a részletfizetésre vonatkozó igényét személyesen a Díjbeszedő Faktorház Zrt.  1119 Budapest, Vahot u. 8. szám alatti irodájában, telefonon a (+36-1) 510-0899 számon, írásban a 1518 Budapest, Pf. 35. címen, vagy a doku@dbrt.hu e-mail címen jelezheti.

 

Amennyiben jogügyi tartozásra (is) kíván megállapodást kötni Társaságunknál

A fennálló teljes hátralékra történő részletfizetési megállapodás megkötésének kezdeményezésére  lehetősége van a 1119 Budapest, Vahot u. 8. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, továbbá postai levél vagy e-mail formájában, valamint központi telefonszámunkon. Az elérhetőségeinkről további információt talál az "Ügyfélszolgálat" menüpont alatt.

A részletfizetési megállapodás megkötésének feltételei:

 • az első részlet befizetése
 • részletkötési adminisztrációs díj befizetése

 

Az esedékes részlet befizetése történhet

 Jogi eljárás előtti ügyek esetében

Közüzemi hátralék esetén, amennyiben jelenleg is van számlázás:

 • az esedékes havi közüzemi számlákat összefogó Terhelési összesítő kiegyenlítésével (helyszíni befizetéssel a díjbeszedőnél, átutalással, csoportos beszedéssel, ATM automatánál, ügyfélszolgálati irodáinkban bankkártyás fizetéssel, postai csekken).

Közüzemi hátralék esetén, amennyiben megszűnt a  számlázás:

 • az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett  18203332-06001843-40010032 sz. számlára átutalással, a közleményrovatban kérjük az ügyfél azonosítót feltüntetni,
 • ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel (a zárást megelőző fél óráig), valamint bankkártya igénybevételével,
 • a részletfizetési megállapodás megkötése során kapott postai csekken.

 

Jogi behajtási szakaszban lévő hátralék esetében

F jogszámú ügyekben:

 • az MBH Bank Nyrt.-nél vezetett  18203332-06001843-40010032 sz. számlára átutalással, közlemény rovatban kérjük a jogszámot feltüntetni,
 • ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel (a zárást megelőző fél óráig), bankkártya igénybevételével,
 • a részletfizetési megállapodás megkötése során kapott postai csekken.

B jogszámú ügyekben:

 • az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000043-52110002 sz. számlára átutalással, közlemény rovatban kérjük a jogszámot feltüntetni,
 • ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel (a zárást megelőző fél óráig), bankkártya igénybevételével,
 • a részletfizetési megállapodás megkötése során kapott postai csekken.