Tevékenység

A lejárat előtt vásárolt követelések esetében Társaságunk a követelést a számlakibocsátással egyidejűleg, a fizetési határidő előtt megvásárolja és a követelések beszedésével kapcsolatos teljes körű adminisztrációt átveszi. A számla ellenértékének beszedésére kizárólag Társaságunk jogosult. A megvásárolt követelés engedményezéséről a díjfizetésre kötelezett Ügyfelek a számla kibocsátással egyidejűleg (a számlán feltüntetett szövegezéssel) értesülnek.