Jogi nyilatkozat

Az Ön által látogatott weboldalt a Díjbeszedő Faktorház Zrt. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti. A Szolgáltató részletes adatai:

Cégnév: Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01-10-043995

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.

Telefonszám:  (+36-1) 382-8704

E-Mail: dbfaktor@dbfaktor.hu, dbrt@dbrt.hu

Adószám: 11780823-2-43

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. az MNB-be beolvadt PSZÁF jogelődje, az ÁPTF 1720/1998. számú engedélye alapján folytatja tevékenységét.

A weboldal használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen szolgáltatási feltételekben szabályozottakat. A felhasználó a weboldalra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen szolgáltatási feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A weblapon található információ jelenleg kizárólag magyar nyelven elérhető.

1. Adatkezelési szabályok

Az adatkezelési feltételekről részletesen az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

A rendszer használatához szükséges tárhelyet a Díjbeszedő Informatikai Kft.. (cégjegyzékszám: 01-19-173831; székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109., E-mail: dbrt@dbrt.hu) biztosítja. A szolgáltatás működéséhez szükséges Internetkapcsolatot a T-Systems Magyarország Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044852; székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. E-mail: hivatalos_irat@t-systems.hu), valamint a Vodafone Magyarország Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044159; székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; E-mail: ugyfelszolgalat@vodafone.hu) biztosítja.

2. Linkek

A honlap és az azon szereplő funkciók/tájékoztatók számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Bárki használhat a weboldalra mutató hivatkozást, azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen nyilatkozat 4. pontjában meghatározott feltételeket, a weboldal tartalma köré nem készíthető frame keretrendszer, valamint nem engedélyezett a Szolgáltató jó hírnevét sértő tartalom.

3. A felelősség kizárása

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldallal kapcsolatban annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, a vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a weboldalon található adatoknak a Szolgáltatótól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. A felhasználók rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget.

Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár a felhasználói adatok, így különösen: belépési azonosítók, jelszavak, fizetési kódok és azonosítók, valamint bankkártya adatok szabálytalan, illetve gondatlan kezeléséből származó károk tekintetében.

4. Szerzői jogok

A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása, mely így csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel. A weboldalon található anyagokat a felhasználó a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni; a honlapon történő elhelyezés önmagában nem tekinthető a hozzájárulás megadásának. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, melynek engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi, védjegyoltalomról szóló és egyéb jogszabályokba ütközik, és az ott meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. A Szolgáltató azonban hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználók saját, személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépükön tárolják, vagy kinyomtassák. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz azonban a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt, futtatható és nem futtatható bármilyen állományt) küld a Szolgáltatónak a weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerez és így ezen művek a Szolgáltató saját belátása szerint kerülhetnek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre).

5. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató jogosult a jelen feltételek tartalmát saját hatáskörében bármikor módosítani, így javasoljuk, hogy a weboldalt időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig a hatályos információ birtokában legyen.

6. Előforduló hibák

A weboldalon a szolgáltatással kapcsolatban megjelenített információ kizárólag tájékoztatás céljából kerül közzétételre, a szolgáltatás és működés hatályos feltételeit az Üzletszabályzat tartalmazza.