Túlfizetésben vagyok

 

Túlfizetés visszafizetése vagy visszautalása

 

Pénztárban történő (készpénzes) visszafizetés

Igényelhető személyesen

Mi szükséges hozzá?

 • személyazonosságot igazoló okirat,
 • meghatalmazott esetén meghatalmazás,
 • befizetést igazoló bizonylat (eredeti csekk feladóvevény, vagy bankkivonat).

Kérjük, hogy 100.000,- Ft-ot meghaladó összegre vonatkozó visszafizetési igényét Társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán előzetesen jelezni szíveskedjék.

 

Bankszámlára történő visszautalás

Igényelhető személyesen

Írásban

 • elektronikus úton is jelezheti Társaságunk felé igényét,
 • postai úton az 1518 Budapest, Pf.: 35. levélcímen igényelheti.

Mi szükséges hozzá?

 • a fogyasztó (a szolgáltatást igénybe vevő) saját kezű aláírásával ellátott rendelkezése,
 • befizetést igazoló bizonylat (csekk feladóvevény, vagy bankkivonat) másolata,
 • a fogyasztótól eltérő személy által átutalt összeg visszafizetéséhez a befizető hozzájárulása,
 • amennyiben több tulajdonos van az érintett címen (pl. örökösödés esetén), a tulajdonosok közös nyilatkozata,
 • a kedvezményezett bankszámlaszámának pontos megadása.

 Mit kell tartalmaznia a rendelkezésnek?

 • a szolgáltatást igénybevevő (fogyasztó) neve
 • a szolgáltatást igénybevevő elérhetősége (telefonszám, email)
 • az érintett fogyasztási cím (irányítószám, város, utca, emelet, ajtó)
 • fizetőazonosító
 • a visszautalandó összeg (Ft)
 • bankszámlaszám (amire a visszautalást kéri)
 • aláírás (a szolgáltatás igénybevevőjének sajátkezű aláírása)
 • a dokumentum dátuma